TẬN TÂM VÀ CHUYÊN NGHIỆP

GIỚI THIỆU HOUSELUX

VỀ HOUSELUX

Houselux được xây dựng để mang đến cho khách hàng những dự án cao cấp. Bạn có thể đăng bán, cho thuê bất động sản của bạn nếu đáp ứng được những yêu cầu của chúng tôi.

Houselux cũng là nền tảng chất lượng cao đối với các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và các chủ đầu tư trong việc tiếp thị, quảng bá những bất động sản và dự án bất động sản.

Ngoài ra Houselux cũng xây dựng chương trình Đối Tác Liên Kết cho phép những cá nhân siêng năng và kiên định với mục tiêu chia sẻ hoa hồng bất động sản với những nhà môi giới từ những giao dịch thành công.

DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

Chúng tôi chỉ chấp nhận những dự án đã được kiểm định về mặt chất lượng. Bạn có thể tìm thấy những bất động sản cao cấp trên nền tảng của chúng tôi và chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

NHÀ MÔI GIỚI

Những nhà môi giới được liệt kê trên nền tảng của chúng tôi là những người có trách nhiệm, uy tín, nhiệt tâm và có tên tuổi trên thị trường. Họ có thể tư vấn cho bạn những dự án phù hợp với bạn nhất.

CÔNG TY MÔI GIỚI

Những công ty môi giới trên nền tảng của chúng tôi là nhà cố vấn chuyên nghiệp cho những người tìm kiếm bất động sản. Họ có thể cung cấp những thông tin về bất động sản một cách trung thực và đáng tin cậy.

So sánh

Enter your keyword